Logo BIP prawy
Sobota, 10. października 2015

Koncepcja serwisu:
BUK (JH)

Projekt graficzny:
BUK (MB)

Liczba odwiedzin:

Co to jest Biuletyn Informacji Publicznej?Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) jest elektronicznym publikatorem teleinformatycznym, rodzajem serwisu internetowego, którego celem jest udostępnianie informacji publicznej, w postaci ujednoliconego systemu stron w Internecie.

Składa się on ze strony głównej, którą prowadzi Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji i stron podmiotowych, które tworzą zobowiązane do tego podmioty (urzędy, stowarzyszenia, związki i inne). Stronę główną BIP (obecnie jej wersję testową) znaleźć można pod adresem www.bip.gov.pl. Ma ona zawierać odnośniki elektroniczne do stron podmiotowych.

Wymagania formalne, techniczne i organizacyjne w zakresie BIP regulują dwa akty prawne:

  • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publiczjnej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) zwana dalej Ustawą

oraz

  • Rozporządzenie MSWiA z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 67, poz. 619) zwana dalej Rozporządzeniem.
 +  Wydruk
Ostatnia aktualizacja danych: 01-07-2003