Logo BIP prawy
Wtorek, 13. października 2015

Koncepcja serwisu:
BUK (JH)

Projekt graficzny:
BUK (MB)

Liczba odwiedzin:

Jakie wymagania techniczne musi spełniać BIP w świetle obowiązujących aktów prawnych?System służący do prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej musi pozwalać na dodawanie i edytowanie treści umieszczanych w Biuletynie. Musi również umożliwiać tworzenie nowych pozycji menu tematycznego. Biuletyn nie może być więc raz zaprojektowanym serwisem internetowym, ale musi posiadać moduł do zarządzania treścią oparty na mechanizmach bazy danych.

Inne wymagania postawione przed systemem to konieczność istnienia:

  • rejestru wszystkich zmian w Biuletynie zawierający datę i dane osoby, która ich dokonała,
  • mechanizmu wyszukiwania treści,
  • zabezpieczeń dostępu (mechanizmy wykorzystujące identyfikator i hasło),
  • statystyk odwiedzin dla poszczególnych pozycji menu,
  • możliwości wydruku treści strony lub jej skopiowanie.

Dodatkowo niezbędna jest również zapewnienie odpowiedniego bezpieczeństwa fizycznego.
Oto niektóre wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej umożliwiającej sprawne i bezpieczne funkcjonowanie Biuletynu:

  • posiadanie serwera zapasowego, który w razie awarii przejąłby funkcję serwera głównego,
  • tworzenie kopii zapasowej nie rzadziej niż co 24 godziny,
  • istnienie zabezpieczeń uniemożliwiających ingerencję z zewnątrz (np. urządzenia typu firewall). +  Wydruk
Ostatnia aktualizacja danych: 01-07-2003